Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

V lednu 2016 byla v souladu s Občanským zákoníkem dokončena transformace naší neziskové organizace z občanského sdružení na zapsaný ústav. S touto změnou jsme se rozhodli i pro novější kabát, který by lépe vystihoval naše poslání a vizi. Podrobnější informace zde.

Posláním APLA Jižní Čechy je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

Máte chuť podpořit naše projekty? Fio banka, a.s., č.ú. 2300782437/2010

Více informací o možnostech SPONZOROVÁNÍ

Děkujeme za podporu naší činnosti a projev přízně.