Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Akce \ Oznámení

Koronavirus a provoz služeb APLA Jižní Čechy

Přinášíme vám aktuální informace k poskytování našich sociálních služeb v době koronavirové epidemie v České republice.

Sociálně aktivizační služby Sociálně aktivizační služby jsme byli nuceni na základě vládního nařízení pozastavit po dobu trvání nouzového stavu.

Co to pro vás znamená?
Pro stávající klienty služby to znamená, že musíme bohužel odložit všechna naplánovaná setkání a další podpory do doby, kdy vláda činnost této sociální služby opět povolí. Nadále jsme však pro vás k dispozici na telefonu či e-mailu, a to pro naléhavé záležitosti.
Pro lidi, kteří by chtěli tuto službu využívat nově, jsme k dispozici na telefonním čísle 608 666 167 či na e-mailu stastka@aplajc.cz, kde si společně můžeme dohodnout budoucí spolupráci.

Raná péče Raná péče v souvislosti s koronavirovou epidemií v ČR upravuje způsob výkonu služby.

Co to pro vás znamená?
Pro stávající klienty služby to znamená, že podpora ze strany našich pracovnic v tuto dobu probíhá pouze na dálku, bez osobní návštěvy. Jsme ale k dispozici na telefonu, e-mailu, Skypu či jiném vhodném komunikačním prostředku tak, abychom vám mohli pomoci alespoň radou, rozhovorem, video ukázkou a podobně. Můžeme vám také po předchozí dohodě spoustu potřebných věcí (pracovní archy, kartičky pro komunikaci…) zaslat poštou. Anebo vás prostě jen tak rádi uslyšíme. Neváhejte proto kontaktovat přímo zaměstnance, kteří vás mají v péči.
Pro lidi, kteří by chtěli tuto službu využívat nově, jsme k dispozici na telefonním čísle 608 666 167 či na e-mailu stastka@aplajc.cz, kde si společně můžeme dohodnout budoucí spolupráci.

Odlehčovací služba Odlehčovací služba v souvislosti s koronavirovou epidemií v ČR omezuje své služby.

Co to pro vás znamená?
Pro stávající klienty to znamená, že prozatím musíme odložit vyhlášený dubnový termín pro víkendový pobyt. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli na základě zvážení všech rizik a také po konzultaci s pronajímatelem prostor, kde službu vykonáváme, neboť v daném areálu nyní platí zákaz návštěv. Naší prioritou je maximální ochrana klientů i zaměstnanců před možností nákazy koronavirem, ale pro dobrou prevenci nemáme k dispozici ani dostatek ochranných a dezinfekčních prostředků a ani nejsme schopni zajistit dodržování doporučených hygienických opatření a postupů ze strany našich klientů.
Případný nový termín vám bude včas oznámen všemi dostupnými prostředky, především sledujte naše webové stránky. Ostatní termíny zůstávají zatím v platnosti.
Pro lidi, kteří by chtěli tuto službu využívat nově, jsme k dispozici na telefonním čísle 608 666 167 či na e-mailu stastka@aplajc.cz, kde si společně můžeme dohodnout budoucí spolupráci.

Kurzy, osvětové a další akce.
Do poloviny dubna rušíme naše plánované kurzy a osvětové akce.
Ostatní plánované akce (pobyt rodin, setkávání rodin, letní tábory) po tomto termínu zatím plánujeme uskutečnit, vše ale závisí na tom, jak se situace v České republice bude dále vyvíjet.

O veškerých dalších změnách vás budeme samozřejmě ihned informovat, a to jak na našich webových stránkách, tak i na našem Facebooku a maximálně i osobně telefonem či e-mailem.

V Táboře dne 23. 3. 2020
Ing. Ema Bartošová, ředitelka ústavu
Mgr. Viktor Šťástka, vedoucí přímé péče