Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Více o autismu \ Co je to autismus?

Co je to autismus?

Autismus (poruchy autistického spektra) řadíme mezi poruchy dětského mentálního vývoje. Chování a projevy jsou u každého dítěte s autismem značně různorodé, mění se s vývojem dítěte a souvisí také se stupněm celkového mentálního handicapu. Vývoj dítěte je narušen především v oblasti: sociální interakce, komunikace, představivosti.

Kdy se poruchy autistického spektra u dítěte projeví?

Poruchy autistického spektra se projeví vždy již v prvních letech života.

Co přesně znamená výraz „poruchy autistického spektra“?

Jde o souhrnný název pro vrozené vývojové poruchy vyznačujícími se deficitem v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Můžeme se setkat i s výrazem „pervazivní (tj. vše postihující) vývojové poruchy“.

Do této kategorie patří tyto jednotlivé diagnózy: dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom, dezintegrační poruchy v dětství, jiná pervazivní vývojová porucha

Jaký je výskyt lidí s poruchou autistického spektra v populaci?

Poruchy autistického spektra postihují přibližně dle nejnovějších výzkumů každé 88 narozené dítě. častěji postihuje muže než ženy, a to v poměru 3-4:1, u Aspergerova syndromu se uvádí poměr až 8:1. Tento nepoměr mezi pohlavími je z části zapříčiněn tím, že dívky, z důvodu lepšího sociálního kontaktu, verbálního projevu a přiměřených zájmů, jsou schopny některé své deficity dohnat a propadnou tak diagnostickým sítem. Rovněž projevy autismu bývají u chlapců markantnější, jsou častěji hyperaktivní, jsou více agresivní. čím vyšší intelekt, tím snáze dívky dorovnávají svěj deficit a nejsou tak diagnostikovány.