Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Projekty a benefice \ Podpořené projekty

2016

Zajištění terénní a ambulantní sociálně aktivizační služby pro osoby s autismem a jejich rodiny z celého Jihočeského kraje.

286000,-

prosinec 2016 - listopad 2017

Projekt je zaměřen na přímou podporu rodin s dítětem, mladistvým či dospělým s autismem. Cílem je pomoci těmto rodinám k plnému fungování i s takovou zátěží jakou autismus tak, aby děti/mladiství/dospělí mohly/i vyrůstat ve svém přirozeném prostředí. K tomu slouží nácviky sociálních a komunikačních dovedností, odborné konzultace, zvyšování rodičovských kompetencí a podpůrné služby. Projekt reaguje na nedostatečnou nabídku služeb pro rodiny s autismem v regionu a trvalý nárůst autismu. Díky projektu udržíme kapacitu i územní pokrytí odbornými službami pro klienty s autismem v Jihočeském kraji.

Foto-obrazy dětí s Aspergerovým syndromem

--- OBRÁZEK ---

10000,-

červen-listopad 2016

Cílem projektu je výtvarná tvorba (tzv. foto-obrazy) talentovaných dětí s Aspergerovým syndromem (AS) s možností uspořádání prodejní výstavy a následného zpracování kopií foto-obrazů do kalendáře 2017.

Terapeutická místnost pro rodiče dětí s autismem

18712,-

leden - listopad 2016

Naším cílem je vytvořit rodičům příjemné prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně a ve kterém s námi mohou – při speciálních konzultačních a terapeutických sezeních - sdílet svůj nelehký úděl.
Často dochází při sezeních k emočním projevům (pláč,...) a aby byla terapie úspěšná, potřebuje se rodič cítit pohodlně, aby se mohl otevřít svým problémům a začít pracovat sám na sobě – s naší pomocí. Protože spokojený rodič = spokojené dítě.

Roční intenzivní pomoc pro jednu rodinu s dítětem s autismem.

--- OBRÁZEK ---

20000,-

leden-prosinec 2016

Projekt je zaměřen na zajištění ambulantní i terénní pomoci jedné rodině s dítětem s autismem z Jihočeského kraje pro rok 2016. Služba je zaměřena na rozvoj dítěte s autismem a podporu rodiny, jako celku.

„I já mám právo být šťastný“

72418.- ERA pomáhá regionům

50000,- Nadace Naše dítě

Hlavním cílem projektu je intenzivní a aktivní podpora pěti dětí s autismem do 7 let věku a jejich rodin v průběhu jednoho roku tak, aby mohli vést plnohodnotný život a uměli zvládat problémy spojené s tímto postižením směrem k funkčnímu životu. Většina rodin se bez včasné pomoci rozpadá a děti jsou umisťovány do ústavů, neadekvátně medikovány a nemají možnost se smysluplně rozvíjet pro následné zapojení se do většinové společnosti. Hlavní aktivity: individuální konzultace a poradenství pro rodiny, nácviky sociálních a komunikačních dovedností pro děti s autismem, řešení problémového chování. Tyto služby jsou poskytované formou terénní i ambulantní.

„Šance umět žít život s autismem“

70000,-

leden-září 2016

Celkovým cílem projektu bylo posílení a rozšíření odborných aktivizačních služeb poskytovaných rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS) v Jihočeském kraji a to konkrétně realizací dvou skupin nácviků sociálních a komunikačních dovedností. Zvýšením počtu cílených intervencí věnujících se rozvoji dítěte se znevýhodněním jsme přispěli k tomu, aby tyto děti a jejich rodiče mohli vést plnohodnotný život a zařadili se do většinové společnosti.

Kašpárek v rohlíku "Kašpárek nepřijel"

15000,-

2.4.2016

Cílem projektu bylo uspořádat netradiční divadelní představení pro děti i dospělé a doplnit tím kulturní program na Táborsku. Dále to byla pro naši organizaci příležitost, jak oslovit a představit široké veřejnosti naše služby a činnost, na jejíž podporu byl určen výtěžek z tohoto představení. Díky dotaci města činil výtěžek bezmála 17tis. korun.

Klasici pro APLU

25000,-

25.6.2016

Dne 25. 6. 2016 se uskutečnil v rámci Festivalu Klasici na Střelnici úvodní koncert festivalu v podání: Prague Cello Quartet, Jan Mráček a Lukáš Klánský. Koncertní sál Spolkového domu Střelnice zaplnilo téměř 200 návštěvníků, kteří si velmi užili vystoupení a skvělou show čtyř špičkových violoncellistů a Jana Mráčka – laureáta Pražského jara a vítěze světové soutěže Fritze Kreislera ve Vídni.

Oranžovým kolem do rodin dětí s autismem

logo ČEZ

realizace: 13. 2. 2015 – 13. 2. 2016

podpořeno: Nadace ČEZ – Oranžové kolo ... 50 107,-Kč

Projekt byl zaměřen na zajištění terénní práce v rodinách dětí s autismem v celém Jihočeském kraji - podpora rodiny v obtížné životní situaci, pomoc rodině při zavedení struktury do přirozeného prostředí, terapie problémového chování u dětí s PAS v jejich přirozeném prostředí,...