Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Kurzy a přednášky \ Konference - duben 2019

O konferenci

V roce 2017 se nám podařilo uspořádat I. jihočeskou odbornou konferenci „Autismus všemi směry“, na které se představili odborníci, pracující s lidmi s PAS z jihočeského kraje. Jednotlivé příspěvky přednášejících se dotkly témat z mnoha oblastí – školství, sociálních služeb, rodiny, práva, atd.
Cílem konference bylo předání zkušeností, dobré praxe a vzájemné poznání odborníku v daném regionu.

Po dvou letech jsme se rozhodli uspořádat II. jihočeskou odbornou konferenci o autismu s trochu odlišným názvem: „Autismus ze všech stran“, který symbolizuje spektrum přednášejících, kteří jsou na konferenci pozváni, neboť se jedná o odborníky z jiných krajů a všech možných koutů České republiky.

Tentokrát bylo naším cílem „přivézt“ do jižních Čech poznatky odborníků z jiných regionů a vyměnit si navzájem zkušenosti, příklady dobré praxe. Přijedou za námi na jih „ze všech stran“.

APLA Jižní Čechy, z. ú. uspořádala II. jihočeskou odbornou konferenci o autismu s názvem „AUTISMUS ZE VŠECH STRAN“, která se konala dne 11. 4. 2019 od 9:00 do 17:30 hodin v Konferenčním sále Střední školy polytechnické, Nerudova 59, České Budějovice. Konference se zúčastnilo 121 posluchačů, 12 zaměstnanců APLA JČ, z toho 4 odborní pracovníci přednášeli a vystoupilo 10 externích přednášejících. Záštitu převzala hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská a moderovala ji patronka APLA JČ Mgr. Kristina Vrkočová. Podrobný program

Konference byla dofinancována díky příspěvku hlavního partnera – Nadačního fondu AVAST.

--- OBRÁZEK ---