Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Kurzy a přednášky \ Akreditované kurzy 2020

Zvládání problémového chování u lidí s autismem a mentálním postižením

(kurz akreditován MPSV, číslo akreditace A2020/0551-SP/PC/PP/VP)

„Že se problémové chování nevyskytuje nikdy z ničeho nic, že mu lze předcházet, ale ne vždy můžeme použít stejnou metodu na jeho zmírnění, že někdy stačí, když pracujeme sami se sebou a mnoho dalšího se dozvíte na kurzu věnujícímu se problémovému chování.“

Datum konání: 30. 11. - 1.12.2020 (náhradní termín 17.- 18. 12.2020)

Začátek: 1. den 9:00, konec: 16:15
Začátek: 2. den 9:00, konec: 12:15
Cena: 2 000,- Kč
Přednášející: Mgr. Lucie Straková Jirků, sociální pedagog a terapeut APLA Jižní Čechy,z.ú.

Místo konání: APLA Jižní Čechy, z.ú., Farského ulice 887, Tábor 390 02

Jedná se o dvoudenní kurz, počet výukových hodin 12.

Cílem kurzu je vysvětlit frekventantům kurzu funkčnost problémového chování, ukázat kauzální souvislost mezi myšlením lidí s autismem, problémy v komunikaci a jejich chováním. Naučit posluchače systematicky hledat příčiny takového chování a předat metody k řešení problémového chování jako prevence těchto situací či jako aktuální řešení konkrétního problému. Umožnit náhled na problematické situace vzhledem k prostředí, aktuální situaci a aktuálním schopnostem člověka s autismem. Seznámit posluchače s rizikem vlastních „myšlenkových pastí“, jež mohou být udržovacím faktorem problémového chování člověka s autismem, s nímž jsou v rámci výchovy a vzdělávání v kontaktu.

Určeno všem zájemcům o tuto problematiku, vhodné i pro ty, kteří pracují s dětmi s problémovým chováním, aniž je u nich stanovena diagnóza poruch autistického spektra (děti s ADHD, poruchami chování, aj.).

Dobrovolný audit tohoto kurzu

On-line registrace/přihláška

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka: