Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Kurzy a přednášky \ Konference - duben 2017

„AUTISMUS VŠEMI SMĚRY“

I. jihočeská odborná konference o autismu pořádaná APLA Jižní Čechy, z.ú.

"Je za námi den "D", a dle prvních dojmů, doufáme, že úspěšně. Velmi děkujeme všem přednášejícím za krásné příspěvky, přednášejícím-rodičům za hluboká sdělení o svém životě s dítětem s autismem. Děkuji všem svým kolegyním, a dobrovolníkům, kteří se na organizaci dnešní konference podíleli.Děkujeme našim podporovatelům za finanční podporu akce. A samozřejmě děkujeme všem posluchačům, kteří dnes přišli, za jejich zájem o problematiku PAS. Děkujeme všem, kterým není lhostejný osud druhých lidí a přijímají ho jako úkol, na kterém se dá společně pracovat. Byl to náš první a pevně doufám, že ne poslední počin, budeme se s vámi se všemi těšit na společnou spolupráci a třeba i další konferenci. Konference bylo účastno 125 lidí, trvala od 9-18 hod. a zaznělo na ní celkem 19 příspěvků." Lucie Straková Jirků

Konference APLA Jižní Čechy, z.ú. se konala ku příležitosti 10ti letého výročí vzniku organizace.

Charakter konference a její hlavní cíl

Konference APLA JČ byla první konferencí specializující se na poruchy autistického spektra v jižních Čechách. Přednášející na konferenci byli pečlivě vybraní odborníci z Jihočeského kraje. Někteří, pravda tyto hranice překračují, nicméně s lidmi z Jihočeského kraje pracují.
Cílem konference bylo předání odborných znalostí a vzájemné poznání se v rámci regionu, ve kterém organizace APLA JČ působí. Díky osobním kontaktům tak může probíhat následně další spolupráce, která má jednoznačný cíl, a tím je „podpora lidí s autismem a jejich rodin“.

Termín: 5. dubna (středa) 2017 od 9:00 do 18:00

Místo konání: Congress & Wellness HOTEL DVOŘÁK, Hradební 3037, Tábor

REALIZACI PROJEKTU PODPOŘILA NADACE ČEZ: Nadace ČEZ

HLAVNÍ PARTNER: RUDI, a. s.

--- OBRÁZEK ---

Záštita:
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. – 1. náměstkyně hejtmana JčK
Ing. Jiří Fišer – starosta města Tábor

Program konference