Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ O naší ogranizaci \ Vize, poslání, hodnoty

Vize, poslání, hodnoty

Posláním
APLA Jižní Čechy je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

Vize
Umět žít život s autismem.

Naše hodnoty
„Každý člověk má svůj jedinečný životní příběh, který bez hodnocení přijímáme. A proto při podpoře a rozvoji vycházíme z jeho aktuální situace, možností a dovedností.“

„Jsme odborníci, kteří své znalosti a dovednosti stále zdokonalují a uplatňují v praxi. Své poznatky předáváme rodičům dětí s PAS a vzděláváme osoby, které s lidmi s PAS pracují. Víme, kam jdeme.“

„Víme o svých kvalitách a dovednostech, stejně jako jsme si vědomi toho, co neumíme. Proto klademe důraz na mezioborovou spolupráci. Jsme otevření a transparentní. Co říkáme, to také činíme.“