Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Podpora inkluze \ Inkluze dítěte s autismem

Připojujeme se k týdnu věnovanému inkluzi

APLA, z.ú. se hlásí k podpoře inkluzivního vzdělávání.

Na základě naší zkušenosti i my můžeme potvrdit, že stále narůstá počet mateřských a základních škol, které se snaží zapojovat dítě s PAS do společného vzdělávání. Toto zapojení je v současné době efektivnější i díky podpůrnému opatření ve formě asistenta pedagoga. Většina dětí s PAS má svá výrazná specifika, různorodé potřeby a jedinečné rituály či způsoby vztahování se ke světu a okolním lidem. Zapojení do kolektivu je tak často velmi náročné, ale pro většinu dětí s PAS nadmíru potřebné a nenahraditelné.
Úspěšné zapojení je možné díky obětavosti a velkému úsilí celé rodiny, pedagogů, asistenta i dalších organizací.

Naše organizace se snaží být v tomto procesu nápomocna. Cílíme nejen na všestranný rozvoj dítěte a podporu rodiny, ale v případě zájmu a potřeby se snažíme podporovat i pedagogy všech stupňů škol. Cílem je tak společné hledání, diskutování a hlavně zkoušení možných způsobů podpory každého dítěte s PAS.

--- OBRÁZEK ---

Spolupracujeme s několika základními a mateřskými školami po celém jihočeském kraji. Jsme velmi rádi, že můžeme veřejně poděkovat konkrétně paní ředitelce Mgr. Kateřině Burgstallerové a pedagogům z mateřské školy Pohádka v Plané nad Lužnicí http://www.msplananl.cz/ a paní ředitelce Mgr. Aleně Krejčové a pedagogům z mateřské školy Duha v Soběslavi http://www.msduhasobeslav.cz/. Díky jejich vstřícnosti, obětavosti a profesionální práci, si mohou naši klienti s PAS užívat společné chvíle s dětmi bez znevýhodnění, vzdělávat se při individuální práci a získávat cenné zkušenosti z vrstevnické komunity.