Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Pro rodiče a lidi s PAS \ Aktuální informace

Společné setkání rodin v hřišti BEZBOT do konce roku 2017

Setkání rodin v Hřišti BezBot v Českých Budějovicích (www.bezbot.cz)

22. září od 15:00 (pátek) - od 16:00 prezentační akce pro rodiče na cca 1 hodinu o canisterapii - paní Ludmila Cimlová ze sdružení Hafík, z.s. (povídání, co je to canisterapie, odpovídání na dotazy ....) + poté následně 30 minut akce s vybraným dítětem.

24. listopadu od 15:00 (pátek)

Ceny vstupného:
Držitel kartičky ZTP / 50,- Kč
Rodič / 30,- Kč
Dítě bez kartičky ZTP starší 3 let / 100 Kč
Dítě mladší 3 let bez ZTP / 65 Kč

Na obě akce budou k dispozici dobrovolníci, aby si pohráli s dětmi, pohlídali je či je bezpečně provedli hernou i labyrintem.
Přihlášení: bestova@aplajc.cz nejdéle týden před akcí, abychom mohli zajistit dostatečně dobrovolníků.

Těšíme na společně prožité chvíle!
Za tým APLA JČ Pavla Bestová, Petra Marešová