Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Pro rodiče a lidi s PAS \ Odlehčovací služba

Bližší informace o službě

Odlehčovací služba POBYTOVÁ Je poskytována v Opařanech (12 km od Tábora) v objektu dětské psychiatrické nemocnice, od které máme pronajaté samostatné patro. Díky této koexistenci můžeme využít na děti zaměřenou stravu 5 x denně (včetně různých diet), prostorný park, různé herní prvky v areálu DPN i dostupnou zdravotní péči.

Službu nabízíme v předem vypsaných termínech, a to většinou od pátku 17 hodin do neděle 17 hodin. Po dohodě lze pobyt cíleně přizpůsobit (např. délku pobytu při postupném přivykání dítěte na nové prostředí apod.). Odlehčovací službu je nutné si s dostatečným předstihem rezervovat prostřednictvím mailu nebo telefonicky u vedoucí služby. Maximální počet uživatelů na víkendu je 6.

Během pobytu se o každého uživatele individuálně stará s problematikou PAS obeznámený asistent, který s ním (dle potřeby, věku a vzhledem k požadavkům) spí ve společném pokoji. Děti jsou pod přímým dohledem 24 hodin denně. Náplň víkendového pobytu se odvíjí od aktuálních přání a možností jednotlivých uživatelů. Naším cílem je vytvořit pro všechny „pohodově“ strávený víkend.

Platba:
Odlehčovací služba je dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. službou, na které se uživatel finančně spolupodílí. Výše úhrady za poskytované služby je dána dle platného sazebníku organizace. Ten je každoročně aktualizován a je dostupný na webových stránkách organizace.
Sazebník