Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Pro rodiče a lidi s PAS \ Odlehčovací služba

Bližší informace o službě

Odlehčovací služba POBYTOVÁ Je poskytována v Opařanech (12 km od Tábora) v objektu dětské psychiatrické nemocnice, od které máme pronajaté samostatné patro. Díky této koexistenci můžeme využít na děti zaměřenou stravu 5 x denně (včetně různých diet), prostorný park, různé herní prvky v areálu DPN i dostupnou zdravotní péči.

Službu nabízíme v předem vypsaných termínech, a to většinou od pátku 17 hodin do neděle 17 hodin. Po dohodě lze pobyt cíleně přizpůsobit (např. délku pobytu při postupném přivykání dítěte na nové prostředí apod.). Odlehčovací službu je nutné si s dostatečným předstihem rezervovat prostřednictvím mailu nebo telefonicky u vedoucí služby. Maximální počet uživatelů na víkendu je 6.

Během pobytu se o každého uživatele individuálně stará s problematikou PAS obeznámený asistent, který s ním (dle potřeby, věku a vzhledem k požadavkům) spí ve společném pokoji. Děti jsou pod přímým dohledem 24 hodin denně. Náplň víkendového pobytu se odvíjí od aktuálních přání a možností jednotlivých uživatelů. Naším cílem je vytvořit pro všechny „pohodově“ strávený víkend.

Platba:
Odlehčovací služba je dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. službou, na které se uživatel finančně spolupodílí. Výše úhrady za poskytované služby je dána dle platného sazebníku organizace. Ten je každoročně aktualizován a je dostupný na webových stránkách organizace.
Sazebník

Odlehčovací služba AMBULANTNÍ Je poskytována v sídle naší organizace v ulici Farského 887 v Táboře. K dispozici máme celkem tři místnosti vybavené a upravené pro činnosti spojené s poskytováním této služby, jako jsou:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - na základě dotazníku od pečující osoby, rodiny, poskytne asistent uživateli potřebnou míru podpory při zvládání těchto úkonů.

  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - na základě dotazníku od pečující osoby, rodiny, poskytne asistent uživateli potřebnou míru podpory při zvládání těchto úkonů.

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím- formou výletů/procházek po okolí.

  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - dle individuálního plánu uživatele; při plánování aktivit budeme vycházet z dotazníků od uživatele, jeho rodiny, pečujících osob.

  • Volnočasové aktivity.

Provozní doba ambulantní Odlehčovací služby:

PO 15 - 17 hodin

ST 14 - 16 hodin

ČT 15 - 17 hodin

Odlehčovací službu je nutné si s dostatečným předstihem rezervovat prostřednictvím mailu nebo telefonicky. Maximální počet uživatelů v jeden den je 6.

Během odpoledne se o každého uživatele individuálně stará s problematikou PAS obeznámený asistent, který s ním (dle potřeby, věku a vzhledem k požadavkům) vyplňuje volný čas. Děti jsou pod přímým dohledem po celou dobu. Náplň odpolední odlehčovací služby se odvíjí od aktuálních přání a možností jednotlivých uživatelů. Opět je naším cílem vytvořit pro všechny „pohodově“ strávené odpoledne, pomoci "našim" dětem najít a rozvíjet nová přátelství, smysluplně vyplnit uživatelům volný čas a především pomoci alespoň "na chvíli" pečujícímu okolí v nelehkém úkolu v péči o své děti, vnoučata,...

Platba:
V rámci projektu "Nové služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra" Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/15_023/0001432 v programu ESF OPZ poskytujeme ambulantní formu Odlehčovací služby ZDARMA a to do 31. 12. 2018. Bez podpory financování z projektu však již neudržíme službu nadále poskytovat zdarma, proto pokud bude o zpoplatněnou službu zájem i nadále, bude od 1. 1. 2019 zpoplatněna dle sazebníku, který bude do konce roku 2018 uveřejněn na těchto webových stránkách.