Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Pro rodiče a lidi s PAS \ Půjčovna pomůcek

„Tašky plné pomůcek“

Pravidla půjčování.

Základní ustanovení

Předmětem půjčování je set pomůcek (obsahuje speciální pomůcky, dřevěné krabice pro práci dle metody strukturovaného učení, knihu o strukturovaném učení, Lincovy tabulky). Set pomůcek je majetkem APLA Jižní Čechy, z.ú. Podmínky jeho půjčování jsou upraveny tímto řádem.

Osoby oprávněné

Osoba oprávněná k nakládání se setem pomůcek, evidencí a půjčováním jsou pracovníci sdružení pracující v přímé péči.

Uživatelé a průběh výpůjčky

  1. Set pomůcek si může vypůjčit uživatel sociální služby (rodina s dítětem s poruchou autistického spektra, zařízení pečující o dítě s poruchou autistického spektra). S uživatelem je sepsán „Výpůjční list“, obsahující jméno, adresu a kontaktní telefon (popř. i e-mail) a datum výpůjčky. Uživatel projde spolu s pracovníkem sdružení set pomůcek dle seznamu, zda obsahuje všechny uvedené pomůcky. Poté uživatel stvrdí výpůjčku svým podpisem ve výpůjčním listě, který je v evidenci sdružení. Uživatel obdrží kopii „Výpůjčního listu“, originál si ponechá v evidenci osoba oprávněná.
  2. Každý uživatel bude seznámen s podmínkami tohoto řádu a stvrdí svým podpisem souhlas s těmito podmínkami.

Výpůjční doba

Výpůjční doba jsou dva měsíce. Uživatel si po dohodě s osobou oprávněnou (telefonicky či emailem) může výpůjční dobu prodloužit o jeden měsíc v případě, že set pomůcek není žádán jiným zájemcem. Po ukončení výpůjční doby, resp. prodloužené výpůjční doby, musí být set pomůcek vrácen.

Objednání setu pomůcek a místo jeho vydání uživateli

Uživatel si může set pomůcek telefonicky či emailem objednat. Je rovněž nabídnut k zapůjčení při terénní práci pracovníků APLA Jižní Čechy, z.ú.

Kontaktní osoba: Mgr.Petra Marešová, maresova@apla.cz

Pracovníci APLA Jižní Čechy, z.ú. set pomůcek zapůjčí dle dohody uživateli v sídle sdružení či při návštěvě v rodině uživatele.

Složení zálohy při sepsání „Výpůjčního listu“ a platba za půjčení

  1. Uživatel při sepsání a podpisu výpůjčního listu složí vratnou zálohu ve výši 500 Kč.
    Záloha je vratná až po vrácení zapůjčeného setu pomůcek.
  2. Za zapůjčení setu pomůcek je uživateli účtována částka 100 Kč.

Půjčování další osobě

Půjčení setu pomůcek další osobě bez vědomí osoby oprávněné je nepřípustné. Za případné poškození či ztrátu odpovídá uživatel, který si na své jméno set pomůcek vypůjčil.

Ztráty a náhrady

  1. Pokud dojde k poškození pomůcek a dalších komponent v rámci setu, uživatel je povinen tuto škodu nahradit: koupí nové pomůcky, dle dohody s pracovníkem sdružení nebo finanční částkou odpovídající ceně zničené či ztracené pomůcky
  2. Pokud tak neučiní, nebude mu vrácena záloha. Zálohu sdružení použije na dokoupení ztracených či poškozených pomůcek.

Výpůjční řád schválila rada sdružení dne 1.9. 2011