Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Pro rodiče a lidi s PAS \ Sociální dávky

Průkazy OZP (osoby se zdravotním postižením)

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. 3 kategorie:

1) Průkaz TP – osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti či orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra – Mimořádné výhody I. stupně obnášejí: - nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích, nárok na předost při osobním projednávání jejich záležitostí
2) Průkaz ZTP - osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra – Mimořádné výhody II. stupně kromě výše uvedeného obnášejí: nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob, nárok na slevu 75% jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a na 75% slevu v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, možnost slevy poloviny vstupného divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky.
3) Průkaz ZTP/P – osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo s úplným snížením pohyblivosti či orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra – Mimořádné výhody III. stupně kromě výše uvedeného obnášejí: nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě, u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je doprovází průvodce

  • Další úlevy, slevy a osvobození (bezplatné užití dálnic a rychlostních silnic, osvobození od správních poplatků) pro osoby, kterým byly
  • přiznány mimořádné výhody určitého stupně, stanoví právní předpisy ostatních resortů
  • Problematika speciálních označení vozidel (např. parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením), jízdy na zpoplatněných komunikacích apod., nepatří do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí (ani krajských poboček ÚP), ale Ministerstva dopravy.