Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Sponzoring a partnerství \ Chci podpořit služby APLA JČ

Finanční podpora

Bankovní spojení:

Sbírkový účet: 2300782437/2010 (Fio banka, a.s., pobočka Tábor)

Získané finanční prostředky slouží na úhradu nákladů spojených s provozem organizace (nájemné, energie, vodné – stočné, telefony, internet, cestovné, školení zaměstnanců, kancelářské potřeby).

Sbírkový účet: 2900129861/2010 (Fio banka, a.s., pobočka Tábor)

Získané finanční prostředky slouží na úhradu cestovného při terénní činnosti, pomůcek a odborné literatury.

Běžný účet: 2100180693/2010 (Fio banka, a.s., pobočka Tábor)