Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Team \

APLA Jižní Čechy se představuje

Bc. Daniel Karásek

Integrativní terapeut - terapeut rodičů dětí s autismem, terapeut lidí s Aspergerovým syndromem od 12 let

Vzdělání
2015 - (probíhá)
Fakulta humanitních studií UK v Praze, obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (NMgr.), zaměření Supervize
2010 - 2014 Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Sociální a charitativní práce, (Bc.)

Výcviky
2016- 2019(probíhá) Postgraduální výcvik v gestalt terapii, Gestalt Plus, Praha
2009 - 2015 Komplexní psychoterapeutické vzdělání - Systematický psychoterapeutický výcvik v integrativní terapii s hlavním zaměřením na gestalt terapii- INSTEP(Institut pro skupinovou terapii), 859h, Praha – ČLS JEP, ČAP, EAIP
2007 - 2009 Výcvik v dramaterapii pod vedením Mgr. MgA. Blanky Kolínové, Nota Bene, 300h, Praha

Pracovní zkušenosti
2/2019 - doposud terapeut, APLA Jižní Čechy, z.ú.
2018 - doposud Soukromá psychoterapeutická praxe, České Budějovice
10/2014 – 8/2016 terapeut, Krizové Centrum pro rodiny s dětmi, Portus, Prachatice
5/2011 – 5/2014 zástupce vedoucí, metodik programu, Terapeutická komunita Podcestný Mlýn, Společnost Podané ruce, Brno
1/2006 – 12/2018 terapeut, Terapeutická komunita Podcestný Mlýn, Společnost Podané ruce, Brno

Kurzy - Trauma a traumatická krize -7h, Instep, Praha
- Mužský faktor - 10h, INSTEP, Praha
- Sebereflexe jako účinný nástroj pomáhajícího pracovníka - 24h, I.E.S., Brno
- Žena a drogová závislost-problematika Gender - 15h, I.E.S., Brno
- Úvod do psychiatrie a problematiky psychofarmak, duální diagnózy - 6h, I.E.S., Brno
- Zvládání agrese - možnosti a limity práce s různými druhy agrese - 15h, I.E.S., Brno
- Poradenské dovednosti II - 16h, I.E.S, Brno
- Sny naživo - 8h, Gestalt Stream, Praha
- Kontrakt a individuální plánování - 20h, I.E.S, Brno
- Krizová intervence + Krizová intervence v praxi - 40h, I.E.S., Brno
- Základy arteterapie v pomáhajících profesích -16h, I.E.S., Brno
- Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta - 20h, I.E.S., Brno
- Pracovník pro resocializaci osob duševně nemocných, tělesně, smyslově a mentálně handicapovaných - 100h odborného výcviku a tréninku, SPAS Praha

Lektorská činnost
Lektor nácviku terapeutických dovedností – Výcvik integrace v psychoterapii, Brno

Jiné
2011 až 2015- vlastní individuální rozvojová terapie, 94h
Aktivní účast na konferenci terapeutických komunit Liberec 2013, (příspěvek - Mužská skupina v programu terapeutické komunity Podcestný Mlýn aneb muži v krizi v mužské krizi)